shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.846.154
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 mei 2020
Begindatum:12 mei 2020
Naam:ARIN
Naam in het Frans, sinds 12 mei 2020
Adres van de zetel: Place du Marché 5 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 12 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Ozcelik ,  Hogir  Sinds 12 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 juni 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 12 mei 2020
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 12 mei 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 8 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug