shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0746.861.495
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 mei 2020
Begindatum:13 mei 2020
Naam:Invest+
Naam in het Frans, sinds 13 mei 2020
Adres van de zetel: Rue Louis de Geer 2 Stratenplan
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Sinds 13 mei 2020
Telefoonnummer:
+3210884646 Sinds 13 mei 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
invest@nivelinvest.beSinds 13 mei 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 mei 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 mei 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 13 mei 2020
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 13 mei 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug