shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0747.503.576
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 mei 2020
Begindatum:20 mei 2020
Naam:JS Modern Solutions
Naam in het Frans, sinds 20 mei 2020
Adres van de zetel: Rue de la Rivière, Pont. 17 Stratenplan
5380 Fernelmont
Sinds 20 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Smal ,  Jonathan  Sinds 20 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 5 juni 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 5 juni 2020
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 5 juni 2020
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 5 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug