shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.544.158
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 februari 2022
Begindatum:20 mei 2020
Naam:MADGEN
Naam in het Frans, sinds 20 mei 2020
Adres van de zetel: Place d' Isnes-les-Dames, Isnes 10
5032 Gembloux
Sinds 20 mei 2020
Telefoonnummer:
+32474778407 Sinds 20 mei 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mengollidelphine@gmail.comSinds 20 mei 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mormont ,  Marc-Alain  Sinds 20 mei 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Sohet ,  Isabelle  Sinds 17 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2020
 
Kapper/ kapster
Sinds 5 juni 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 juni 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid kapper/kapster
Sinds 5 juni 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 2 juni 2020
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug