shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0747.556.828
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 mei 2020
Begindatum:22 mei 2020
Naam:SOIF TEAM
Naam in het Frans, sinds 22 mei 2020
Adres van de zetel: Rue de l'Intendance 3 Stratenplan  bus 21
4020 Liège
Sinds 22 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@soifteam.comSinds 22 mei 2020
Webadres:
www.soifteam.com Sinds 22 mei 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Herman ,  Chloé  Sinds 22 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 17 juli 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 22 mei 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 17 juli 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug