shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0747.601.269
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 mei 2020
Begindatum:25 mei 2020
Naam:GREIGHT
Naam in het Frans, sinds 25 mei 2020
Adres van de zetel: Quai Marcellis 17 Stratenplan  bus 61
4020 Liège
Sinds 25 mei 2020
Telefoonnummer:
+320477192318 Sinds 25 mei 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
catherine@opp.mxSinds 25 mei 2020
dominique@greight.beSinds 25 mei 2020
Webadres:
www.greight.be Sinds 25 mei 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0451.226.776   Sinds 25 mei 2020
Vaste vertegenwoordiger Mangiatordi ,  Dominique  (0451.226.776)   Sinds 25 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 september 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 25 mei 2020
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 25 mei 2020
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 25 mei 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 15 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug