shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.637.594
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 mei 2020
Begindatum:26 mei 2020
Naam:G.G.S.B.
Naam in het Frans, sinds 26 mei 2020
Adres van de zetel: Rue Nifiet 174
4671 Blégny
Sinds 26 mei 2020
Telefoonnummer:
+32477167338 Sinds 4 november 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
friteriedesaive@hotmail.comSinds 4 november 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Broncard ,  Steve  Sinds 26 mei 2020
Bestuurder Giop ,  Georges  Sinds 26 mei 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 9 juni 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 juni 2020
 
 

Toelatingen

Machtiging kermisactiviteiten
Sinds 9 juni 2020
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 9 juni 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 juni 2020
Btw 2008  93.211  -  Exploitatie van kermisattracties
Sinds 1 juni 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug