shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0747.781.710
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juni 2020
Begindatum:2 juni 2020
Naam:OLINOR FOOD
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 2 juni 2020
Adres van de zetel: Avenue de Nancy 29 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 2 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Nguyen ,  Thanh-Huy  Sinds 2 juni 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Lang ,  Thi  Sinds 2 juni 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Nguyen ,  Thanh-Huy  Sinds 2 juni 2020
Zaakvoerder (1) Lang ,  Thi  Sinds 2 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 2 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug