shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.804.672
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 april 2023
Begindatum:2 juni 2020
Naam:JDB Home
Naam in het Frans, sinds 2 juni 2020
Adres van de zetel: Rue J. Kurtz 1
4801 Verviers
Sinds 2 juni 2020

Doorgehaald adres sinds 16 december 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Bruyne ,  Jonathan  Sinds 2 juni 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur De Bruyne ,  Jonathan  Sinds 2 juni 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legras ,  Pierre  Sinds 24 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 juli 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 juli 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug