shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.804.672
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juni 2020
Begindatum:2 juni 2020
Naam:JDB Home
Naam in het Frans, sinds 2 juni 2020
Adres van de zetel: Rue J. Kurtz 1 Stratenplan
4801 Verviers
Sinds 2 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Bruyne ,  Jonathan  Sinds 2 juni 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur De Bruyne ,  Jonathan  Sinds 2 juni 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 juni 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 juli 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 juli 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 2 juni 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 22 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug