shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0747.864.555
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juni 2020
Begindatum:4 juni 2020
Naam:LEGAL TECH INNOVATIONS
Naam in het Frans, sinds 4 juni 2020
Commerciële Naam:LEGAL TECH INNOVATIONS
Naam in het Frans, sinds 4 juni 2020
Adres van de zetel: Hubaille, Celles 2 Stratenplan
5561 Houyet
Sinds 4 juni 2020
Telefoonnummer:
+32490113259 Sinds 4 juni 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
luke@legaltechinnovations.comSinds 4 juni 2020
Webadres:
www.legaltechinnovations.com Sinds 4 juni 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Smith ,  Luke  Sinds 4 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 4 juni 2020
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 4 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug