shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.948.588
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juni 2020
Begindatum:8 juni 2020
Naam:AOV peintures et rénovations
Naam in het Frans, sinds 5 juni 2020
Adres van de zetel: Rue du Marché 21   bus 1
4900 Spa
Sinds 5 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 5 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Valdivia Bazan ,  Odalys  Sinds 5 juni 2020
Zaakvoerder Onate Valdivia ,  Antonio  Sinds 5 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juni 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 juni 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juni 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 15 juni 2020
Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 15 juni 2020
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 15 juni 2020
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 15 juni 2020
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 15 juni 2020
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 15 juni 2020
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 15 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug