shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0747.960.169
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juni 2020
Begindatum:8 juni 2020
Naam:CMS
Naam in het Frans, sinds 8 juni 2020
Adres van de zetel: Rue F. Nicolay 157 Stratenplan  bus 11
4102 Seraing
Sinds 8 juni 2020
Telefoonnummer:
+32492059140 Sinds 8 juni 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hernalsteens_caty@hotmail.comSinds 8 juni 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Hernalsteens ,  Caty  Sinds 8 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 25 juni 2020
BTW 2008  25.290  -  Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
Sinds 25 juni 2020
BTW 2008  38.322  -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 25 juni 2020
BTW 2008  45.191  -  Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 25 juni 2020
BTW 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 25 juni 2020
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 25 juni 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 6 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug