shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0748.468.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 2020
Begindatum:11 juni 2020
Naam:REVIVERE
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2020
Adres van de zetel: Rue Paul-Joseph-Carpay 16 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 11 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Dries ,  Joséphine  Sinds 11 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2020
Vrijstelling
Sinds 17 juli 2020
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 juli 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 17 juli 2020
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 17 juli 2020
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 17 juli 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug