shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0748.518.118
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juni 2020
Begindatum:12 juni 2020
Naam:DRH ONE
Naam in het Frans, sinds 12 juni 2020
Adres van de zetel: Rue de l'Ourgnette, Baillonville 24 Stratenplan
5377 Somme-Leuze
Sinds 12 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
invoices@liantis.beSinds 12 juni 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 12 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dumont ,  Jean-Yves  Sinds 12 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 juni 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 12 juni 2020
BTW 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 12 juni 2020
BTW 2008  78.200  -  Uitzendbureaus
Sinds 12 juni 2020
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 12 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug