shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0748.528.907
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juni 2020
Begindatum:12 juni 2020
Naam:JB ABRAS
Naam in het Frans, sinds 12 juni 2020
Adres van de zetel: Av. du Bourg. Jean Materne(JB) 96
5100 Namur
Sinds 12 juni 2020
Telefoonnummer:
+32479284602 Sinds 12 juni 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jeromeabras1@hotmail.comSinds 12 juni 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Abras ,  Benjamin  Sinds 12 juni 2020
Bestuurder Abras ,  Jérome  Sinds 12 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 6 juli 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 12 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 juli 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 6 juli 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 12 juni 2020
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 12 juni 2020
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 12 juni 2020
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 12 juni 2020
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 12 juni 2020
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 12 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug