shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0748.629.865
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juni 2020
Begindatum:16 juni 2020
Naam:Atelier & Constructions
Naam in het Frans, sinds 16 juni 2020
Afkorting: ATECOS
Naam in het Frans, sinds 16 juni 2020
Adres van de zetel: Rue du Village(AR) 53 Stratenplan
5170 Profondeville
Sinds 16 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.atelieretconstructions.be Sinds 16 juni 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Torfs ,  Thibault  Sinds 16 juni 2020
Bestuurder Torfs ,  Xavier  Sinds 16 juni 2020
Gedelegeerd bestuurder Torfs ,  Thibault  Sinds 16 juni 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Installateur frigorist
Sinds 1 maart 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 augustus 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 1 maart 2021
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 augustus 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug