shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0748.642.436
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2020
Begindatum:17 juni 2020
Naam:BOUFFA VINCENT
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2020
Afkorting: COGERISK
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2020
Adres van de zetel: Chemin de la Tour Wolff (Oneux) 8
4910 Theux
Sinds 17 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 17 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Bouffa ,  Vincent  Sinds 17 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juli 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 juli 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.599 -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug