shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0748.643.822
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2020
Begindatum:17 juni 2020
Naam:Stéphane Hendrick Management
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2020
Adres van de zetel: Boulevard Hector Grosjean 7
4840 Welkenraedt
Sinds 17 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 17 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Hendrick ,  Stéphane  Sinds 17 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 juli 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 17 juni 2020
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 17 juni 2020
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 17 juni 2020
Btw 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 17 juni 2020
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 17 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug