shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0748.664.113
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2020
Begindatum:17 juni 2020
Naam:MARNI GROUP
Naam in het Frans, sinds 17 juni 2020
Adres van de zetel: Avenue Hanlet 44 Stratenplan  bus B
4800 Verviers
Sinds 17 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Maron ,  Marcel  Sinds 17 juni 2020
Bestuurder Maron ,  Nicolas  Sinds 17 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juli 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 juli 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juli 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug