shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0748.718.254
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 2020
Begindatum:18 juni 2020
Naam:MSL RENOVATION
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2020
Adres van de zetel: Chaussée des Grenadiers 79 Stratenplan
4690 Bassenge
Sinds 18 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Gulbahar ,  Omer  Sinds 18 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juli 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 juli 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 juli 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug