shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0748.878.503
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juni 2020
Begindatum:23 juni 2020
Naam:LOCA TIME
Naam in het Frans, sinds 23 juni 2020
Adres van de zetel: Rue du Chainia, Meux 29 Stratenplan
5081 La Bruyère
Sinds 23 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@locatime.beSinds 23 juni 2020
Webadres:
www.locatime.be Sinds 23 juni 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Leyre ,  Fabrice  Sinds 23 juni 2020
Bestuurder Leyre ,  Romain  Sinds 23 juni 2020
Bestuurder Leyre ,  Thomas  Sinds 23 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 augustus 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 23 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 juli 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 augustus 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  77.392  -  Verhuur en lease van tenten
Sinds 23 juni 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug