shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0748.995.297
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 2020
Begindatum:25 juni 2020
Naam:DEWAPA INVEST
Naam in het Frans, sinds 25 juni 2020
Adres van de zetel: Avenue de Luxembourg(JB) 154 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 25 juni 2020
Telefoonnummer:
+32476501688 Sinds 25 juni 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@vidangecactus.beSinds 25 juni 2020
info@vidangecactus.beSinds 25 juni 2020
Webadres:
https://www.vidangecactus.be Sinds 25 juni 2020
www.vidangecactus.be Sinds 25 juni 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder de Wasseige ,  Quentin  Sinds 25 juni 2020
Bestuurder Paulet ,  Laurent  Sinds 25 juni 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 augustus 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 augustus 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 1 juli 2020
BTW 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 1 juli 2020
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug