shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0749.658.659
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2020
Begindatum:1 juli 2020
Naam:GACD
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2020
Adres van de zetel: Rue de Verviers 68 Stratenplan
4651 Herve
Sinds 1 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 juli 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 400.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug