shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0749.786.046
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2020
Begindatum:3 juli 2020
Naam:Rhisnvest
Naam in het Frans, sinds 3 juli 2020
Adres van de zetel: Rue du Bois-des-Broux, Rhisnes 37 Stratenplan
5080 La Bruyère
Sinds 3 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@escaille.comSinds 3 juli 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Hennau ,  Julien  Sinds 3 juli 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 augustus 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 10 juli 2020
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 10 juli 2020
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 10 juli 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug