shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0749.790.303
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2020
Begindatum:3 juli 2020
Naam:DRINKS FOR YOU
Naam in het Frans, sinds 3 juli 2020
Adres van de zetel: Rue de la Cité 43 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 3 juli 2020
Telefoonnummer:
0493941858 Sinds 3 juli 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Asghar ,  Waqar  Sinds 3 juli 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 juli 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 7 juli 2020
BTW 2008  47.114  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 7 juli 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug