shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0750.523.939
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juli 2020
Begindatum:10 juli 2020
Naam:AGO TECHNIQUES
Naam in het Frans, sinds 10 juli 2020
Adres van de zetel: Rue Pachlauw 4 Stratenplan
4690 Bassenge
Sinds 10 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Greday ,  Thomas  Sinds 10 juli 2020
Bestuurder Onclin ,  Thomas  Sinds 10 juli 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Installateur frigorist
Sinds 17 juli 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2020
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 17 juli 2020
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 17 juli 2020
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 17 juli 2020
 
Elektrotechniek
Sinds 17 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 10 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 juli 2020
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 17 juli 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 17 juli 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 17 juli 2020
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 juli 2020
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 17 juli 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 10 juli 2020
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 10 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug