shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0750.678.545
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juli 2020
Begindatum:15 juli 2020
Naam:ELMAPRO
Naam in het Frans, sinds 15 juli 2020
Adres van de zetel: Avenue des Acacias(EP) 15
5101 Namur
Sinds 15 juli 2020
Telefoonnummer:
+32477348654 Sinds 15 juli 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ericdaout0412@gmail.comSinds 15 juli 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Daoût ,  Antoine  Sinds 1 januari 2021
Bestuurder Daoût ,  Eric  Sinds 15 juli 2020
Bestuurder Daoût ,  Maximilien  Sinds 1 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 juli 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug