shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0750.683.196
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juli 2020
Begindatum:15 juli 2020
Naam:DN2C
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2020
Adres van de zetel: Drève de Maison Bois 10 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 1 juli 2020
Telefoonnummer:
+32496277007 Sinds 1 juli 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
didier.jacoby@gmail.comSinds 1 juli 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Goffard ,  Nathalie  Sinds 1 juli 2020
Bestuurder Jacoby ,  Didier  Sinds 1 juli 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 augustus 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 augustus 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 augustus 2020
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 augustus 2020
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 augustus 2020
BTW 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 1 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug