shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0751.594.404
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 december 2022
Begindatum:29 juli 2020
Naam:Lawrizy H.N.
Naam in het Frans, sinds 29 juli 2020
Adres van de zetel: Place Saint-Lambert 32/35
4000 Liège
Sinds 29 juli 2020

Doorgehaald adres sinds 12 juni 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lawrizy ,  Khadija  Sinds 29 juli 2020
Bestuurder Norezzine ,  Yassine  Sinds 29 juli 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 5 december 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Musch ,  Charlotte  Sinds 5 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 3 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug