shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0751.699.322
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 juli 2020
Begindatum:31 juli 2020
Naam:SUN FLOWER E&C
Naam in het Frans, sinds 31 juli 2020
Adres van de zetel: Chaussée de Louvain 25 Stratenplan
5310 Eghezée
Sinds 31 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sterckx ,  Eric  Sinds 31 juli 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 augustus 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 juni 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 augustus 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 augustus 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 11 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug