shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0752.603.501
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 augustus 2020
Begindatum:14 augustus 2020
Naam:CATHY PIRONT AVOCAT
Naam in het Frans, sinds 14 augustus 2020
Adres van de zetel: Avenue du Bois Impérial Rognac(N) 90 Stratenplan  bus B
4121 Neupré
Sinds 14 augustus 2020
Telefoonnummer:
+32496864745 Sinds 14 augustus 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cathypiront@hotmail.comSinds 14 augustus 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Piront ,  Cathy  Sinds 14 augustus 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 augustus 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 14 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 augustus 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug