shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0752.764.045
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 augustus 2020
Begindatum:20 augustus 2020
Naam:GARAGE DENIS DELLEUR
Naam in het Frans, sinds 20 augustus 2020
Adres van de zetel: Neuve Haye 13 Stratenplan
4670 Blégny
Sinds 20 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 20 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Delleur ,  Denis  Sinds 20 augustus 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 2020
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 2 september 2020
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 2 september 2020
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 2 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 september 2020
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 2 september 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 2 september 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 2 september 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 20 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug