shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0752.810.664
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 2020
Begindatum:21 augustus 2020
Naam:VINIORUM
Naam in het Frans, sinds 21 augustus 2020
Adres van de zetel: Rue Bêche 67 Stratenplan
4041 Herstal
Sinds 21 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Gonda ,  Benoit  Sinds 21 augustus 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 september 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.341  -  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  74.109  -  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 21 augustus 2020
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 21 augustus 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 augustus 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug