shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0753.404.146
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 augustus 2020
Begindatum:27 augustus 2020
Naam:DANCA
Naam in het Frans, sinds 27 augustus 2020
Adres van de zetel: Rue des Peupliers 11 Stratenplan
4432 Ans
Sinds 27 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Danca ,  Maxim  Sinds 27 augustus 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 27 augustus 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 augustus 2020
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 27 augustus 2020
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 27 augustus 2020
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 27 augustus 2020
BTW 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 27 augustus 2020
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 27 augustus 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 augustus 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug