shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0753.416.915
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 augustus 2020
Begindatum:28 augustus 2020
Naam:L'art est fréquent
Naam in het Frans, sinds 28 augustus 2020
Adres van de zetel: Rue Nouwen 26 Stratenplan
4690 Bassenge
Sinds 28 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lombardino7@gmail.comSinds 28 augustus 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 28 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Lombard ,  Michel  Sinds 28 augustus 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 september 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 30 september 2020
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 30 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug