shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.443.936
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 mei 2023
Begindatum:14 september 2020
Naam:Placenti, Noëmie
Sinds 14 september 2020
Telefoonnummer:
+32492691690 Sinds 14 september 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
noemieplacenti@gmail.comSinds 14 september 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Placenti ,  Noëmie  Sinds 14 september 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Troxquet ,  Vincent  Sinds 22 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 september 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 14 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug