shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0753.452.052
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 augustus 2020
Begindatum:28 augustus 2020
Naam:ByVets
Naam in het Frans, sinds 28 augustus 2020
Adres van de zetel: Rue Joseph Wauters 67 Stratenplan
4500 Huy
Sinds 28 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
administration@byvets.beSinds 28 augustus 2020
Webadres:
www.byvets.be Sinds 28 augustus 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 28 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 september 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 28 augustus 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 27 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 augustus 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug