shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.710.982
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 april 2023
Begindatum:4 september 2020
Naam:CMC MAINTENANCE
Naam in het Frans, sinds 4 september 2020
Adres van de zetel: Avenue Président Roosevelt(TAM) 90
5060 Sambreville
Sinds 4 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Crebeyck ,  Alexandre  Sinds 4 september 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Darmont ,  Benoit  Sinds 13 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 september 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 september 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.190  -  Reparatie van andere apparatuur
Sinds 4 september 2020
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 4 september 2020
Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 4 september 2020
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 4 september 2020
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 4 september 2020
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 4 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug