shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0753.768.390
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 september 2020
Begindatum:7 september 2020
Naam:BAERT CLASSIC
Naam in het Frans, sinds 7 september 2020
Adres van de zetel: Rue Georges Albert 71 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 7 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@baertclassic.beSinds 7 september 2020
Webadres:
www.baertclassic.be Sinds 7 september 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Baert ,  Romain  Sinds 7 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2020
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 15 september 2020
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 15 september 2020
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 15 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 september 2020
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 15 september 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 15 september 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 15 september 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 7 september 2020
BTW 2008  45.402  -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 7 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug