shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.868.360
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 maart 2023
Begindatum:9 september 2020
Naam:DEMENAGEMENTS LEROY
Naam in het Frans, sinds 9 september 2020
Adres van de zetel: Rue de l'Industrie 97
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Sinds 7 december 2021

Doorgehaald adres sinds 15 december 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
demenagements.leroy@gmail.comSinds 9 september 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Leroy ,  Baptiste  Sinds 9 september 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leblanc ,  Céline  Sinds 9 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 september 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 9 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug