shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0754.301.395
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 juli 2022
Begindatum:3 september 1996
Naam:Tassin, Stéphane
Sinds 3 september 1996
Telefoonnummer:
+32472105870 Sinds 3 september 1996(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tassinstephane069@gmail.comSinds 3 september 1996(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Tassin ,  Stéphane  Sinds 3 september 1996
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delhaxhe ,  Joëlle  Sinds 14 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 3 februari 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 februari 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 3 februari 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 3 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug