shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0754.376.522
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 september 2020
Begindatum:14 september 2020
Naam:Water Equipment Component
Naam in het Frans, sinds 14 september 2020
Afkorting: WEC
Naam in het Frans, sinds 14 september 2020
Adres van de zetel: Place Communale 7 Stratenplan
4684 Oupeye
Sinds 14 september 2020
Telefoonnummer:
04/374.25.00 Sinds 23 september 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0824.301.644   Sinds 14 september 2020
Vaste vertegenwoordiger Varsak ,  Osman  (0824.301.644)   Sinds 14 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 september 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.736  -  Groothandel in sanitair
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug