shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0754.475.205
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 september 2020
Begindatum:16 september 2020
Naam:LA FUITE
Naam in het Frans, sinds 16 september 2020
Adres van de zetel: Cosenbergerheydt 47 Stratenplan
4850 Plombières
Sinds 16 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@lafuite.euSinds 16 september 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Hannotte ,  Marc  Sinds 16 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 26 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 september 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 16 september 2020
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 16 september 2020
BTW 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 16 september 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  42.219 -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 26 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug