shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0754.519.646
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 september 2020
Begindatum:16 september 2020
Naam:C&J Cutting Tools
Naam in het Frans, sinds 16 september 2020
Adres van de zetel: Rue Thier d'Amry 3 Stratenplan
4682 Oupeye
Sinds 16 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 16 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder (1) Csikvar ,  William  Sinds 16 september 2020
Bestuurder (1) Javaux ,  Jean-Noël  Sinds 16 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 16 september 2020
BTW 2008  16.291  -  Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 16 september 2020
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 16 september 2020
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 16 september 2020
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 16 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Bestuurder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Zaakvoerder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug