shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0754.727.405
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 september 2020
Begindatum:22 september 2020
Naam:PHDPROJET
Naam in het Frans, sinds 22 september 2020
Adres van de zetel: Rue Ferdinand Philippot(SL) 2 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 22 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Daene ,  Philippe  Sinds 22 september 2020
Gedelegeerd bestuurder Daene ,  Philippe  Sinds 22 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug