shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0754.832.323
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 2020
Begindatum:24 september 2020
Naam:NEW FEMINA
Naam in het Frans, sinds 24 september 2020
Adres van de zetel: Rue Cockerill 70 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 24 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@newfemina.beSinds 24 september 2020
Webadres:
www.newfemina.be Sinds 24 september 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Fania ,  Aurora  Sinds 24 september 2020
Bestuurder Thomas ,  Marc  Sinds 24 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 december 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  47.593  -  Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  47.599  -  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.591 -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug