shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0754.862.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 2020
Begindatum:24 september 2020
Naam:JSCLJ
Naam in het Frans, sinds 24 september 2020
Adres van de zetel: Rue de Banneux(LVG) 21 Stratenplan  bus A
4141 Sprimont
Sinds 24 september 2020
Telefoonnummer:
0484-932.964 Sinds 1 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jacobyclaude9@gmail.comSinds 1 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Jacoby ,  Claude  Sinds 24 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 24 september 2020
BTW 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 24 september 2020
BTW 2008  10.120  -  Verwerking en conservering van gevogelte
Sinds 24 september 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 24 september 2020
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 24 september 2020
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 24 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug