shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0754.914.178
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 september 2020
Begindatum:25 september 2020
Naam:DLMP1
Naam in het Frans, sinds 25 september 2020
Commerciële Naam:DLMP1
Naam in het Frans, sinds 25 september 2020
Adres van de zetel: Rue R. Sualem 40/6 Stratenplan
4101 Seraing
Sinds 25 september 2020
Telefoonnummer:
+32494685959 Sinds 25 september 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@dellamadonna.beSinds 25 september 2020
contact@dellamadonna.beSinds 25 september 2020
Webadres:
www.dellamadonna.be Sinds 25 september 2020
www.dellamadonna.be Sinds 25 september 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Capelli ,  Marc  Sinds 25 september 2020
Bestuurder Di Renzo ,  Pascal  Sinds 25 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 22 februari 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 oktober 2020
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 22 februari 2021
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug