shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.329.991
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2020
Begindatum:28 september 2020
Naam:MIRAN
Naam in het Frans, sinds 28 september 2020
Adres van de zetel: Rue Cockerill 180 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 28 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 28 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Hoge ,  Philippe  (0807.112.551)   Sinds 28 september 2020
Zaakvoerder 0807.112.551   Sinds 28 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 1 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug