shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0755.366.912
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 september 2020
Begindatum:29 september 2020
Naam:LOUIS THIEBAUT
Naam in het Frans, sinds 29 september 2020
Adres van de zetel: Bois de Mariomont 67 Stratenplan
4845 Jalhay
Sinds 29 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Thiebaut ,  Louis  Sinds 29 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 september 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 september 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 30 september 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 29 september 2020
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 29 september 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 15 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug